Categorie
Ştiri şi Evenimente

Armonia în unitatea trupului lui Hristos

Această devoţiune poate fi citită de mai multe feluri de oameni, cum eşti tu, cititorule: ai putea fi un pastor, un ministru, un membru în corul bisericii sau membru al echipei de laudă şi închinare, șef de cult, solist, un simplu “răsfoitor de web”, un credincios sau nu, un membru al unui grup de rugăciune în congregaţie, sau cineva căruia îi place să cânte!
Ai putea fi cineva care ştie exact ce înseamnă să cânte, sau cum trebuie să fie interpretat ca să fie cântat armonios; unul care are ureche muzicală. Poţi fi o persoană care, dacă ai auzit un cântec cântat în jurul tău, care se presupune a fi în armonie şi nu este, probabil vei începe să cânţi cel puţin una din părţile lipsă! Aceasta va veni doar din gura ta.
Când auzim cuvântul “armonie”, primul lucru care ne vine în minte este muzica şi cântatul, dar nu este doar pentru aceasta.
Acest cuvânt ar putea fi folosit şi pentru altceva decât într-un domeniu muzical. Ca de exemplu, în Trupul lui Hristos, este ceea ce avem nevoie pentru tot lungul vieţii! A fi în armonie este a veni împreună în acord, într-un acord, într-un aranjament plăcut, sau, combinaţia de “poporul lui Dumnezeu lipit împreună”.
Exact ca vocile ce se amestecă pentru armonie într-un cântec, noi trebuie să fim la fel. Ca fraţi şi surori în Biserica Domnului, “mădulare” în Trupul lui Hristos, armonia trebuie să fie prezentă printre noi, să existe în relaţiile noastre, şi să fie răspândită în bisericile noastre.
În cele din urmă, (Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Romani 12:18), trăiţi în armonie unii cu alţii; fiţi simpatici, iubiţi-vă ca fraţi, să fiţi plini de compasiune şi umili. Nu rambursa rău pentru rău sau insultă pentru insultă, ci o binecuvântare, deoarece “la acesta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.”. (1 Petru 3:8-9).
Biserica a fost construită de Hristos ca un loc de armonie şi unitate, un loc pentru ca poporul Său să se unească în sărbătoare şi dragoste. Acest tip de armonie este plăcut Domnului, şi El se bucură în ea şi pentru ea! Şi noi ne putem bucura, de asemenea, pentru că nimic nu poate fi mai bine, mai frumos şi mai plăcut decât să locuim împreună, să avem părtăşie, în dragostea lui Dumnezeu!
Pentru o perioadă de timp (Viața noastră), am asistat şi avem experienţă de acest tip de unitate şi armonie în corp. (Căci, dupăcum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.Romani 12:5).
Dar am experimentat că dezbinarea şi dezacordul nu poate exista printre noi. Singura modalitate la noi, ca popor al lui Dumnezeu, este să experimentăm pe deplin ce înseamnă a umbla în binecuvântările Sale şi de a veni la un loc (de a se aduna laolaltă), în adevărată umilinţă reală în Domnul, şi să lăsăm loc la altele (binecuvântări) mai mari decât noi înşine, şi să umblăm în armonie dincolo de cântecul nostru pe care-l cântăm într-o duminică dimineaţa sau seara!
Să mergem împreună în “armonie”, este, de fapt, unitatea!
Un verset pentru azi:
“Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună!“- Psalmul 133:1.

Categorie
Ştiri şi Evenimente

Rugăciunile mele au fost ascultate

Am cerut putere
Și Dumnezeu mi-a oferit dificultăți pentru a mă face puternic.
Am cerut înțelepciune
Și Dumnezeu mi-a oferit probleme de rezolvat.
Am cerut prosperitate
Și Dumnezeu mi-a oferit brațe și minte să muncesc.
Am cerut curaj
Și Dumnezeu mi-a oferit primejdii de depășit.
Am cerut răbdare;
Dumnezeu m-a pus în situații unde eram forțat să aștept.
Am cerut dragoste
Și Dumnezeu mi-a oferit oameni tulburați pe care să-i ajut.
Am cerut favoruri
Și Dumnezeu mi-a oferit oportunități.
Nu am primit nimic din ceea ce am cerut;
Am primit tot ceea ce-mi era necesar.

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii

Categorie
Ştiri şi Evenimente

Născut din nou: Ce înseamnă să fii un creştin născut din nou?

Cum știi că ești născut din nou?
Cum știm că suntem născuți din nou?
-Avem pace
-Avem un alt fel de gândire – una curată
-Avem un alt fel de comportament – unul bun
-Obiceiurile rele nu mai ne aparțin
-Vorbele urâte și batjocoritoare nu mai sunt pe buzele noastre
-Facem binele și ne ferim de rău
-Avem bucuria mântuirii în inima și pe fața noastră
-Vrem să spunem și altora despre Mântuitorul nostru
-Lepădăm tot ce ne-ar apropia de păcat
-Avem prieteni și frați cu care Îl slăvim pe Dumnezeu și să ne rugăm
-Vrem să vorbim și să petrecem timp cu Dumnezeu și cu oamenii
-Așteptăm venirea Domnului să ne ia în slava Lui ca mireasă aleasă

  • ÎntrebareCe înseamnă să fii un creştin născut din nou?

Biblia ne răspunde la această întrebare printr-un pasaj cunoscut care se găseşte în Evanghelia după Ioan 3:1-21. În acest capitol, Domnul Isus Hristos îi vorbeşte lui Nicodim, un fariseu de frunte şi unul din membrii Sanhedrinului (deci un judecător al evreilor). Nicodim venise la Isus după lăsarea serii. El a avut câteva întrebări să-I pună lui Isus. Vorbindu-i lui Nicodim, Isus a spus “…Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim L-a întrebat atunci pe Isus: “Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus i-a răspuns: “Adevărat, adevărat îţi spun că dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh. Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să vă naşteţi din nou”….” (Ioan 3:3-7).

Ioan 3:3 Drept răspuns, Isus i-a zis: Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
Ioan 3:7 “Nu te mira că ţi-am zis: “Trebuie să vă naşteţi din nou.”

Categorie
Ştiri şi Evenimente

Explozie de mulțumire

Psalmul 26:7 “…ca să izbucnesc în mulţumiri, şi să istorisesc toate minunile Tale.”

Explozie de mulţumire

Îţi mulţumesc Doamne, că mi-ai dat viaţă ca să mă pot bucura de toate lucrurile pe care le-ai creat.
Mulţumesc că m-ai făcut o făptură atât de minunată, cu raţiune şi pasiune, iar când greşesc să nu am linişte decât atunci când sunt iertată deplin pentru că nu pot trăi fără Tine.
Mulţumesc Doamne, că m-ai strâns în braţe ca să mă simt în deplină siguranţă; că m-ai ascuns în mâna Ta pentru a mă feri mereu de tot ce este rău.
Mulţumesc că m-ai pus în inima Ta ca să simt căldura dragostei Tale şi să o pot transmite şi la alţii.
Mulţumesc că m-ai făcut un râu de bunătate care curge şuvoi din bunătatea Ta; o mare de credincioşie să pot îmbărbăta pe alţii.
Mulţumesc pentru întristări şi probleme, căci ele mă fac să fiu mai aproape de Tine şi să depind doar de ajutorul Tău.
Mulţumesc pentru bucurii şi momente de fericire, căci ele mă ajută să mă gândesc la veşnicia pe care o voi petrece împreună cu Tine.

Mihaela Boicu

Categorie
Ştiri şi Evenimente

“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu”

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Mat. 6,33) La ce Se referă Isus atunci când ne spune să căutăm „mai întâi” Împărăţia lui Dumnezeu? Vezi Mat. 16,26. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Cum ne ajută Romani 14:17 să înţelegem ce este Împărăţia lui Dumnezeu? Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
Ştim că neprihănirea, pacea şi bucuria sunt roada Duhului. Aşadar, înainte de orice altceva, ar trebui să căutăm roada Duhului. În definitiv, putem să avem tot ce oferă lumea; dar ce înseamnă aceasta, dacă nu avem neprihănire, pace şi bucurie?
Dacă ar fi să te întrebe cineva: „Să înţeleg de aici că Isus nu este interesat de binele meu fizic sau financiar?”, ce i-ai răspunde în lumina poruncii Domnului Hristos, de a pune roada Duhului înaintea nevoilor fizice şi materiale? Matei 6:31. “Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”
Ca și copil al lui Dumnezeu, știi că este plăcerea Tatălui tău să vină în întâmpinarea nevoilor tale. Isus Însuși ne spune „Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele”. Dar Dumnezeu nu vrea ca tu să alergi ca să-ți împlinești nevoile. El vrea ca tu să cauți întâi Împărăția Lui. Și când faci astfel, toate lucrurile de care ai nevoie ți se vor da pe deasupra.