Istoria bisericii

Biserica Creştină Baptistă Română “Emanuel” din Torino s-a născut ca rezultat al lucrării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Biserica a luat fiinţă pe data de 01 mai 2009, cu un număr de 8 membri fondatori: 4 familii de credincioşi baptişti din Torino. Au fost aleşi trei fraţi în comitetul de conducere, fraţi care să conducă slujirea şi să organizeze activităţile bisericii.
După aproape 9 luni biserica a început să crească în număr: au fost primiţi 19 membri prin transfer la prima adunare generală din 2010, apoi a fost un botez Nou-Testamental cu 3 persoane care L-au mărturisit pe Domnul Isus în apă, şi încă o adunare generală în care au fost primite alte 5 persoane.
În sept. 2010, biserica a decis alegerea unui păstor care să slujească pentru slava  lui Dumnezeu şi edificarea spirituală a credincioşilor. Astfel, a fost ales fr. pastor Sorin Olaru ca păstor al bisericii, în data de 31 oct. 2010.
După aproape doi ani, biserica noastră număra 38 de membri (cel mai tânăr având doar 20 de ani iar cea mai “în vârstă” doar 64 de ani) şi aprox. 25 de aparţinători (cea mai mare parte copii).
În luna ianuarie a anului 2011 a avut loc o adunare generală electivă, în care au fost aleşi 4 fraţi, care, împreună cu pastorul bisericii formează comitetul de conducere şi slujire al bisericii pentru următorii doi ani.

Între timp au mai plecat unele persoane din biserică, fie în altă ţară fie la cealaltă biserică baptistă din Torino, dar în toată această perioadă biserica a rămas la acelaşi număr de membri. Au fost primite alte persoane ca membri ai bisericii, fie prin transfer fie prin botez. Ne bucurăm că şi la botezul din 2012 au fost 4 tineri care l-au mărturisit pe Domnul Isus ca Mântuitor în viaţa lor.

Credem că Dumnezeu va lucra în continuare şi biserica noastră va creşte în calitate şi cantitate, aşa cum doreşte Domnul.

Dumnezeu să ne ajute!