Categorie
Ştiri şi Evenimente

Explozie de mulțumire

Psalmul 26:7 “…ca să izbucnesc în mulţumiri, şi să istorisesc toate minunile Tale.”

Explozie de mulţumire

Îţi mulţumesc Doamne, că mi-ai dat viaţă ca să mă pot bucura de toate lucrurile pe care le-ai creat.
Mulţumesc că m-ai făcut o făptură atât de minunată, cu raţiune şi pasiune, iar când greşesc să nu am linişte decât atunci când sunt iertată deplin pentru că nu pot trăi fără Tine.
Mulţumesc Doamne, că m-ai strâns în braţe ca să mă simt în deplină siguranţă; că m-ai ascuns în mâna Ta pentru a mă feri mereu de tot ce este rău.
Mulţumesc că m-ai pus în inima Ta ca să simt căldura dragostei Tale şi să o pot transmite şi la alţii.
Mulţumesc că m-ai făcut un râu de bunătate care curge şuvoi din bunătatea Ta; o mare de credincioşie să pot îmbărbăta pe alţii.
Mulţumesc pentru întristări şi probleme, căci ele mă fac să fiu mai aproape de Tine şi să depind doar de ajutorul Tău.
Mulţumesc pentru bucurii şi momente de fericire, căci ele mă ajută să mă gândesc la veşnicia pe care o voi petrece împreună cu Tine.

Mihaela Boicu

Categorie
Ştiri şi Evenimente

“Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu”

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Mat. 6,33) La ce Se referă Isus atunci când ne spune să căutăm „mai întâi” Împărăţia lui Dumnezeu? Vezi Mat. 16,26. Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Cum ne ajută Romani 14:17 să înţelegem ce este Împărăţia lui Dumnezeu? Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.
Ştim că neprihănirea, pacea şi bucuria sunt roada Duhului. Aşadar, înainte de orice altceva, ar trebui să căutăm roada Duhului. În definitiv, putem să avem tot ce oferă lumea; dar ce înseamnă aceasta, dacă nu avem neprihănire, pace şi bucurie?
Dacă ar fi să te întrebe cineva: „Să înţeleg de aici că Isus nu este interesat de binele meu fizic sau financiar?”, ce i-ai răspunde în lumina poruncii Domnului Hristos, de a pune roada Duhului înaintea nevoilor fizice şi materiale? Matei 6:31. “Nu vă îngrijoraţi, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”
Ca și copil al lui Dumnezeu, știi că este plăcerea Tatălui tău să vină în întâmpinarea nevoilor tale. Isus Însuși ne spune „Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele”. Dar Dumnezeu nu vrea ca tu să alergi ca să-ți împlinești nevoile. El vrea ca tu să cauți întâi Împărăția Lui. Și când faci astfel, toate lucrurile de care ai nevoie ți se vor da pe deasupra.

Categorie
Ştiri şi Evenimente

A înviat Cristos?

Poate unii dintre voi care veți citi aceste rânduri veți nega învierea lui Cristos indiferent de argumentele și dovezile pe care le voi aduce.
Mulți oameni refuză să acccepte afirmațiile Bibliei pe care le face Dumnezeu. Filozoful Hume afirma cu câtva timp în urmă: “Chiar dacă îmi veți aduce dovezi clare ale învierii, eu tot nu aș crede!” De ce? El deja a hotărât că nu există Dumnezeu și nici minuni.
Mă voi strădui totuși să așez înaintea ta doar trei dovezi care susțin învierea lui Isus Hristos:
1. Isus Hristos a fost răstignit. În Matei 27:35-38, Biblia ne spune: “După ce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgând la sorţi, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul care zice: „Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Apoi au şezut jos, şi-L păzeau. Şi I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.” Împreună cu El, au fost răstigniţi doi tâlhari: unul la dreapta şi celălalt la stânga Lui.”
2. A existat un mormânt gol. Luca 24:1-7 ne spune: „În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis-de-dimineaţă, şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit, şi a treia zi să învieze.” Iosif din Arimatea era un om bogat, a cerut lui Pilat trupul lui Isus și L-a înfășurat în fâșii de pânză, apoi L-a așezat în propriul său mormânt. Documentele istorice afirmă că o piatră foarte mare (aproximativ două tone) a fost așezată la gura mormântului și sigilată cu sigiliul roman. Mai mult de atât, la gura mormântului a fost pusă și o gardă romană (4 – 16 soldați instruiți). Cu toate acestea, trei zile mai târziu momântul a fost gol.
3. A avut loc o proclamare de Paști: „A înviat!” Marcu 16:6 “El le-a zis: „Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit: a înviat, nu este aici; iată locul unde îl puseseră.” Această Proclamare a fost pe buzele femeilor și a ucenicilor pentru că s-au întâlnit personal cu Isus Hristos viu. Dacă ucenicii nu s-ar fi întâlnit cu Isus Hristos după înviarea Sa, ar trebui să fie lăsați în pace, nu să fie martirizați, omorâți și schingiuiți. Ce ar fi avut de câștigat ucenicii inventând o poveste despre înviaerea lui Isus Cristos? Bogăție, putere, prestigiu? Dă-mi voie să-ți spun ce au „câștigat”; au murit decapitați, răstigniți, omorâți cu pietre sau arși pe rug. Tertullian a scris: „Nici un om nu este gata să moară, dacă nu este convins că deține adevărul.”
Matematicianul Blaise Pascal din sec.XVI spunea un mare adevăr și anume ca în inima fiecărui om există un gol care are forma lui Dumnezeu și acest gol nu poate fi umplut de nici un alt lucru creat, el poate fi umplut numai de Dumnezeu făcut cunoscut prin persoana Domnului Isus Hristos. Dragă cititorule, a fost o zi în viața mea când am recunoscut acest gol. Atunci m-am întrebat: Cine sunt eu? De unde vin și unde mă îndrept? Vezi tu, prietenul meu, Dumnezeu ne-a făcut pe amândoi cu dorința după El. Nu vom fi niciodată compleți fără El. Dumnezeu ne-a făcut ființe fizice cu capacitate mintală și spirituală. Noi ne dezvoltăm fizic și mintal, dar spiritual avem nevoie de Dumnezeu să-L cunoaștem personal. Când îți dorești acest lucru vei realiza cât de mult te iubește Dumnezeu. Scripturile spun în Ioan 3:16 “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Cred că fiecare din noi dorim să trăim, dar din punct de vedere spiritual rasa umană este moartă. Romani 6:23 „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”
Omul nu se poate mântui singur, nu se poate salva. E ca și cum ai avea o mare datorie la bancă și nu reușești să plătești. Așa este și cu starea noastră spirituală; suntem morți, dar există o veste bună: poți primi darul lui Dumnezeu, viața veșnică. Vrei să primești acest dar și tu? Dacă da, aș vrea să te ajut să intri în posesia lui. Prin credință fă împreună cu mine această rugăciune: “Doamne Isuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Recunosc că am păcătuit. Vreau să mă pocăiesc de tot trecutul vieții mele. Te rog să mă ierți de păcate și să devii Domnul și Mântuitorul vieții mele. Ajută-mă să devin copilul Tău. Amin.”